Οι “λεξορμήσεις”, είναι μια δράση που
σχεδιάστηκε με στόχο να εντοπίσουμε και να διασώσουμε
ξεχασμένες λέξεις και τοπικούς ιδιωματισμούς
της ελληνικής λαλιάς.

Ντοπιολαλιά

Είναι συναρπαστικό
που μπορεί να έχει κρυφτεί
για χρόνια μία λέξη

«Κάθε γλώσσα -κι αυτή του Ευαγγελίου,
κι αυτή των Γραφών, κι αυτή του θεάτρου,
κι αυτή του ρεμπέτικου- είναι λαϊκή δημιουργία,
άρα και πολιτισμός.
Μην περιφρονείτε τις λέξεις,
απ’ όπου κι αν προέρχονται. Τα χρειαζόμαστε όλα»

Χρήστος Τσολάκης, Καθ. Νεοελληνικής Γλώσσας, Α.Π. Θ.